Τσάρμπουρο

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310281435
Βαγδαμάλη 2,Πλ.Άθωνος