Τριγωνάκης Κωνσταντίνος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εγνατία 95