Τριγωνάκης Κωνσταντίνος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
Εγνατία 95