ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310237337 - 6972010424
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 95 54635
2310237337 - 6972010424