ΠΑΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310221188
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 23