ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310263731
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 20 54623