ΚΑΨΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310242192
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 17 54623