ΚΑΨΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
2310242192
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 17 54623