ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 23