ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΤΑΚΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Καρόλου Ντηλ 23