Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο ΗΠΑ

2310-242900
Τσιμισκη 43