ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310267578
Κ.ΝΤΗΛ 12 54623