ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310277538
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 24 54622