ΖΑΚΑΛΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310262737
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 24 54622