ΓΑΚΗ ΜΑΡΘΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/266499 6937256743
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 17 54623
2310/266499 6937256743