ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310288255
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 18 54622