Μακεδονία

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασιλέως Ηρακλείου 47