ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310276799, 6944531188
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 17 54623
2310276799, 6944531188