ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310244071, 6974469660
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 24 54622
2310244071, 6974469660