ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ. ΠΑΤΑΚΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 23