ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310268918
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 18 54622