ΜΑΡΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΔΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 34