ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310280289
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 20 54622