ΠΑΛΙΟΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

ΝΤΗΛ ΚΑΡΟΛΟΥ 30