ΣΙΩΜΟΣ ΚΥΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310266668
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23 54623