ΣΙΩΜΟΣ ΚΥΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310266668
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23 54623