ΓΚΟΥΛΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310260889-2310260491-6972916189
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47 54623
2310260889-2310260491-6972916189