ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310265481
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 25 54623