ΜΑΡΤΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310244140
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 18 54622