ΜΑΡΤΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310244140
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 18 54622