Διαγνωστικά Κέντρα-Θεσσ/νίκη-Ευρωδιάγνωση 01

2310-236775 - 2310-221872-7
Τσιμισκη 38
2310-236775 - 2310-221872-7