ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310243430
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 54 54623