ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καρόλου Ντηλ 25