ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310232136-6937422980
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23 54623
2310232136-6937422980