ΤΖΑΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310222828
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23 54623