ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310263841-6944832180
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 22 54622
2310263841-6944832180