ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2310-278216
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 28 54631