ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310265151
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 20 54622