ΒΟΛΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310261373-6944613804
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 17 54623
2310261373-6944613804