ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310241201
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 20 54623