ΤΣΙΚΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310278105
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 53 54623