ΔΕΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313044048-6948788746 Σύντομη Περιγραφή
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ