ΦΙΛΙΝΔΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/224862
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 53 54623