ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310231938-6944347767
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57
2310231938-6944347767