Καρακάσης Χάρης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 51