ΜΑΤΣΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/256846
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 53 54623