ΖΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310222932
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 5 54623