ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310238087
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46-48 54623