ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/237289
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 54623