ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44