ΤΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310277611
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 51 54623