ΓΙΩΤΑ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2313025022 - 6946252608 Σύντομη Περιγραφή
ΜΑΚΕΝΖΙ ΚΙΝΓΚ 12