ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310250450
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 6 54623