Νοσηλεύτρια-Αποκλειστική Νοσοκόμα-Νοσηλεία-Νοσηλευτικές υπηρεσίες

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κέντρο Θεσσαλονίκης